Uygulanışı

GENEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapışkan Su bazlı poliakrilik
Kalınlık 0.075mm
Sıcaklık Mukavemeti Yapıştırıldığında -40 derece ile +80 derece arası değişiklik yok
Dayanıklılık Süresi Dış mekanlarda 7 sene / İç mkanlarda sınırsız
Tavsiye Edilen Yapıştırma Ortalamaları +10 derece üstünde

 

UYGULANIŞI

Uygulama yapılacak satıhın özellikleri:
Yüksek kalitede özel yapışkanı hemen hemen her türlü düz, temiz tozdan arındırılmış içinde yağ, mum ve silikon ihtiva etmeyen, nem ve rutubete dayanıklı yüzeylere çok iyi yapışır.Yapışma özelliğinin uzun ömürlü olması için folyonun yapışacağı yüzey temiz bir bez ile iyice kurulanmış olmalıdır. İyi yapılmayan temizleme sonucu satıhda kalan kimyevi sıvı artıkları veya yeni boyanmış satıhlarda folyo ile satıh arasında gaz kabarcıkları oluşabilir. Yeni boyanmış satıhlara 3 hafta gibi bir kuruma zamanı geçmeden folyo yapıştırılmamalıdır. Kimyevi bir temizleyici kullanılması tavsiye edilmez.

Uygulama esnasında sıcaklık:
Folyolar genel olarak daima 10 derece üstündeki hava şartlarında uygulanmalıdır. Uygulamadan sonraki ilk 24 saat içinde sıcaklık bu 10 derecenin altına inmemelidir. Aksi taktirde uygulamadan sonra sıcak fön ile yapışkan sertleşme süresinin kısaltılması gerekmektedir.

Uygulama sistemleri:
Kuru ve ıslak olmak üzere iki uygulama sistemi vardır. Kuru uygulamada folyo uygulanacağı yüzeye köşelerden başlayarak bir plastik regle ile sık aralıklarla yedirilir. Koruyucu silikonlu kağıt folyo ebatlarına göre ya uygulama esnasında yada uygulamadan önce folyodan ayrılabilir. Küçük ebatlardaki çalışmalarda silikonlu kağıt tamamıyla folyodan ayrılarak uygulama yapılabilir.Taşıyıcı folyo ile uygulamalarda, şeffaf taşıyıcı folyodan 180° açı ile yavaş yavaş çekmek suretiyle ayrılır. Sulu uygulamalar yalnız ortam sıcaklığı 18°C üstünde olan mevsimlerde yapılabilir. Deterjanlı su, folyonun yapışkanlı yüzüne bir sprey vasıtasıyla sıkılır ve folyo yapışacağı yüzeyin üzerine çekilir. Bu sistemin ev büyük avantajı folyo yapışacağı yüzeyde çok rahat uygun hale getirilebilir. Folyo yüzey üzerine tam istenilen şekilde yerleştirildikten sonra folyo ile yüzey arasında kalan deterjanlı su tam manasıyla kenarlardan dışarı atılır. Eğer taşıyıcı kullanılıyorsa kısa bir kuruma süresinden sonra taşıyıcı 180° açı ile folyodan ayrılması için çekilir. Son olarak yapıştırılan folyonun üzerine yapılan basınçla folyonun yüzeye tam manasıyla yapışmış olması sağlanır.

Ürünün,ambalajından çıkarıldıktan sonra, sert bir cisim ile üzerinden geçilerek şeffaf taşıyıcı kağıda iyice yapışması sağlanır.
Şeffaf taşıyıcı kağıt ile alt koruyucu tabaka, desenin tamamı taşıyıcı kağıtta kalacak şekilde ayrılır.(Büyük ebatlı desenlerde alt koruyucu tabakanın uygulama sırasında yavaş yavaş çıkarılması uygulamada kolaylık sağlamaktadır.)
Şeffaf taşıyıcı kağıt desenin uygulanacağı temiz alana gelecek şekilde uygun kenarından sabitlenir.
Desen bir bez veya el yardımı ile duvara aktarılır.
Desen içinde hava boşluğu kalmayacak şekilde duvara iyice sabitlenir.
Son olarak desenin üzerinde bulunan taşıyıcı 180° açı ile yavaş yavaş çekmek suretiyle ayırılır.

 

Folyonun yüzeylerden sökülmesi:
Folyoların yüzeylerden sökülebilmesi için hava sıcaklığının en az 20°C olması gerekir. Folyo bir köşesinden bıçak vasıtasıyla yüzeyden kaydırılır ve 180° açı ile yavaş yavaş yüzeyden çekilir. Aynı zamanda folyonun sıcak hava fönü ile ısıtmak bu işi kolaylaştırır. Çok eski, uzun süreden beri uygulanmış olan folyolar yüzeylerde yapışkan bırakabilir. Bunlar yağlı boya incelticileri ile yüzeyden çıkarılabilir. Tak çıkar özelliği yoktur, boyalı duvarlara uygulandığında boyanın özelliğine bağlı olarak kemikleşmiş yapışkan boyayı alabilir.

Ev Grafiti © 2018